آدرس پست الکترونيکی:
مشتریان محترم می توانند سوالات، مشکلات، پیشنهادات و انتقادات خود را در خصوص خدمات ما به آدرس پست الکترونیکی (info@pars-es.com) ارسال نمایند.
آدرس پستی: تهران – خیابان سی تیر – کوچه شهید بهزاد رستمی جاهد – پلاک 4 – واحد 6           كدپستی: 1135817463           تلفن: 66714658-021