پارس الکترو صنعت

پرتال تخصصی برق و کنترل صنعتی

جزوه اموزشي HMI BIJER.H

جمعه 17 مرداد ماه 1393 ساعت 5:03 بعد از ظهر   -  نویسنده : حمیدرضا   سالاری (مدیر سایت)

 ت و بھ معناي واسطھ بین انسان و ماشین مي Interface Human Machine مخفف عبارت HMIو اینورتر و.... PLC باشد. از آن براي مانیتور كردن و مشاھده پارامترھاي دستگاھھاي صنعتي مثلاست كھ مي توان آن را برنامھ ریزي نمود و ھمچنین LCD در واقع یك مانیتور HMI . استفاده مي شودبھ كمك آن مي توان پارامترھاي مختلف را تغییرداد و سیستم را كنترل نمود.تگ ها : آموزش , HMI ,
برای دانلود فایل ضمیمه باید عضو سایت باشید و بایستی مطلبی ارسال کنید , برای عضویت اینجا را کلیک کنید .
0 نظر
ارسال نظر